TwitterFacebook

Sakoroka sa filaminana ?

Ekena fa sahirana ny vahoaka. Lanja miakatra ny fiainana hoy ny fitenenana efa mahazatra. Porofon’izany, raha mbola nahazo vary iray kilao ny ariary zato 20 taona lasa tany ho any dia zara raha mahazo mofogasy iray izany ankehitriny. Toy izany koa ny vidin-tsolika. Raha ariary zato mahery kely ihany koa ny litatra tany amin’ny fiandohan’ny taona 90 tany dia efa mananika ny 4000 arivo izany ankehitriny. Antony maro no mahatonga izany fidangan’ny vidim-piainana izany fa ny tena fototra dia satria tsy nitsahatra nihen-danja ny sandan’ny vola Malagasy nandritra ny taona maro. Ary matoa nihen-danja ny vola Malagasy dia satria marefo ary nihanarefo hatrany ny toekaren’ny firenentsika. Raha avadika euro, ohatra ny vidin’ny gazola amin’ny ariary ankehitriny dia tsy mahatratra 1 euro akory ny vidin’ny litatra eto amitsika. Porofo fanampiny izany fa ny tanjaky ny vola sy ny toekarena no mibaiko ny vidim-piainana ka raha hampiakatra ny fahefa-mividin’ny Malagasy dia ny toekarena aloha no hatanjahana mba ahazoana manana vola matanjaka ary manafatra entana sy akora fototra na koa kojakoja fampiasa amin’ny fiainana andavanandro amin’ny vidiny mora. Ny fanontaniana azo apetraka dia tsotra : iza amin’ireo mpitondra no omena tsiny amin’ny fitotongan’ny toekarena sy ny fahefa-mividin’ny Malagasy ? Ny mpitondra ankehitriny izay voatery nanarina ny firenena avy ao anaty krizy ve sa ireo mpitondra taloha izay tsy nahay nitsinjo lavitra ka tsy nampandroso ny toekaren’ny firenena ? Raha jerena fotsiny, ohatra, ny resaka delestazy dia ny tsy fananganana foto-drafitrasa lehibe hatramin’ny taona 80 taorian’Andekaleka no nahatonga ny firenena nisedra olana goavana tamin’ny famatsiana herin’aratra. Ny fitondrana Rajaonarimampianina no nanomboka ny fanamboarana ireo foibe famokarana vaovao lehibe miodina amin’ny rian-drano ary koa nampiditra ny fampiasana ireo milina mampiasa menaka mavesatra mba hamahana ny olana. Ny mampalahelo dia manararaotra ny fahasahiranana sy ny tsy fahalalan’ny vahoaka ireo sendika maro samihafa ka miezaka hitarika korontana amin’ny famafazana lainga fa ny fitondrana ankehitriny no fositry ny fahantran’ny firenena. Mila mailo anefa ny vahoaka satria raha raikitra indray ny sakoroka dia ho herim-po very maina sisa ireo ezaka rehetra efa vita.

MAHEFA RAKOTOMALALA

14 commentaires

  1. zvodret iluret Repondre

    Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  2. http://fiverr.com/eebest8 Repondre

    « Thanks for enabling me to acquire new thoughts about personal computers. I also have the belief that certain of the best ways to help keep your mobile computer in prime condition is a hard plastic case, or shell, that fits over the top of the computer. These kinds of protective gear are usually model precise since they are made to fit perfectly within the natural housing. You can buy these directly from owner, or through third party sources if they are designed for your notebook, however don’t assume all laptop can have a cover on the market. All over again, thanks for your suggestions. »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis