TwitterFacebook

Mba ho filohan’ny Malagasy tokoa

Pejy vaovao indray no hisokatra miaraka amin’izay ho filoham-pirenena lany eo. Ao anatin’ireo kandidà 36 isa dia efa mazava fa ny iray ihany no hivoaka ho mpandresy. Ilaina noho izany ny fahatsapan-tenan’izay ho filoham-pirenena eo satria matoa nilatsaka ho fidiana dia efa mazava fa olona iray fara-tampony ka tokony hahay ary efa niomana hanaja ny safidim-bahoaka. Noho izany dia mila mahay mampihatra sy manaja ny demokrasia izay ho tafakatra eo. Ary indrindra, tsy izy irery fa ireo mpiara-dia aminy ihany koa. Ezaka goavana no miandry izany filoha izany nefa raha misy ny finiavana dia ho mora foana ny fanatanterahana izany. Fanomezan-danja ny filaminam-bahoaka no antoka iray amin’ny fampandrosoana sy ny fitoniana aorian’io fifidianana io. Raha tena ny fikatsahana ny mahasoa ny firenena tokoa no himasoana dia aoka ho alavirina ny adilahy politika, ny fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra amin’ny tena. Fisokafana sy fahaiza-manolo-tanana amin’ireo firehana maro samihafa no tokony ho atao tanjona mba tena ho filohan’ny Malagasy tokoa fa tsy filohan’olom-bitsy na ny antokon’ny tena fotsiny ihany. Ny fanohizana ny zava-bita na ny tetik’asan’ny mpitondra teo aloha dia tsy tokony ho atao hodian-tsy hita. Mila ampirimina ny hambom-po politika fa ny tombotsoan’i Madagasikara no banjinina mba hananantsika ny toerana sahaza antsika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Filoha tena vanona sy hanaja ny teny nomena ary hifototra tanteraka amin’ny asa maha filoha azy no irariana ho lany eo mba tsy handiso fanantenana ireo nametra-pitokisana taminy. Mba tena pejy vaovao tokoa ao anatin’ny fitohizana sy fifandimbiasana raha izay no mitranga. Mazava ho azy fa nofinofy ihany izany rehetra izany ary teny atsipy any am-pon’ny mahalala ho an’ireo kandidà rehetra. Raha ny zava-misy ankehitriny mantsy dia mahery loatra ny fifankahalana sy ny fiantsiana ka ahiana ho latsa-paka izany eo amin’ireo izay ho resy sy ho mpandresy. Ny tena mampalahelo dia mitaza-potsiny izany loza mitatao amin’ny firenena izany ireo izay afaka mandray andraikitra.

NIRINA RAMANANTSOA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis

*