TwitterFacebook

Miandrandra mpitondra hendry

Herinandro vitsivitsy izay no nankalaza ny faha-58 taona niverenan’ny fahaleovantenany i Madagasikara. Ady mafy no nataon’ny Malagasy vao tonga tamin’io daty manan-tantara io ny firenena. Ady izay namoizany ny ainy mihitsy aza, toy ny tamin’ny 29 martsa 1947, kihon-dàlana iray nahatonga ny fanomezana ny fahaleovantena ho tsy azo nihodivirana. Nambara am-pahibemaso ary ny 26 jona 1960 fa mahaleotena i Madagasikara, rehefa voazanaka nandritry ny 60 taona mahery. Fahafahana izay nandrandrain’ny Malagasy efa hatry ny ela, satria io no fanilo nitsilopy indray nahafahany namaritra ho avy tsara sy mamiratra kokoa. Tsy izay anefa ny zava-mitranga taona maro aty aoriana, satria tao anatin’izay 50 taona mahery izay dia tsy nitsahatra nitotongana ny fari-piainan’ny Malagasy. Manaporofo izany ny tarehimarika navoakan’ny Fikambanana iraisam-pirenena, raha tsy hilaza afa-tsy ny Banky iraisam-pirenena izay nanakilasy an’i Madagasikara ho firenena faha-5 mahantra indrindra maneran-tany ny taona 2017. Taorian’ireo krizy politika nifanesy dia, hita fa niha-nitotongana noho ny teo aloha hatrany ny fari-pianinan’ny vahoaka. Raha mbola tsy tafaverina tanteraka tamin’ny asany akory ny ankamaroan’ny mpiasan’ny orinasa afakaba izay very asa taorian’ny taona 2002 dia, nipoaka indray ny krizy 2009. Niampy 30.000 noho izany ny olona tsy an’asa taorian’ny krizy politikan’ny taona 2009 noho ny fikatonan’ny tsenambarotry ny AGOA. Ny krizy nifandimby no nanamarika izay 58 taona niainantsika ny atao hoe fahaleovantena. An’iza ny tsiny ? Tsy mba nisy azon’ireo mpitondra nifandimby natao ve nisorohana izany ? Ny zava-nisy taorian’ny tolona tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey nanomboka tamin’ny 21 aprily dia nampiseho fa azo atao tsara ny misoroka ny krizy lavareny na dia nanao izay faraheriny aza ireo mpanakorontana hamotehana indray ny firenena. Nampiseho fahendrena ny mpitrondra tarihin’ny filoha Rajaonarimampianina mba hisorohana ny ady sy ny rà mandrika, sy hiarovana ireo dingana efa vita hiadiana amin’ny fahantrana. Ny fananana mpitondra hendry no fanomezana lehibe indrindra ho an’ny vahoaka Malagasy amin’izao Asaramanitra izao.

Nirina Ramanantsoa

1 commentaire

  1. Pingback: 5vn6ey9c63v4bwct5vwc4

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis