TwitterFacebook

Iza no tena mampihomehy ?

Samy nanolotra ny fandaharan’asany avy ireo olona roa mety hilatsaka ho kandida ho filohampirenena amin’ity taona ity andro vitsy lasa izay. Aleo aloha tsy hidirana lalina izay votoatin-kevitry ny praograman’ny roa tonta saingy ny maha sanganehina hatreto dia ny fomba nanaovan’ny tsirairay izany. Ny iray nisafidy ny tanindrazany mba hampahafantarany ny vinany ho an’ity firenena ity afaka folo taona mahery, ny iray kosa nisafidy ny firenena izay nanjanaka an’i Madagasikara nandritry ny fotoana maro mba hampahafantarany izany vinany izany. Amin’ny saina tsy miangatra, iza amin’izy roa lahy ireto izany no tena manana ny fitiavan-tanindrazana? Aleo ihany koa ny tsirairay no samy hamaly izany.
Samy efa nitondra ny firenena ihany koa anefa izy roa tonta ireo na dia eo ampamaranana ny fe-potoam-piasany aza ny iray. Saingy raha ny tantara no zohiana dia samy nanana ny fomba nahatongavany teo amin’ny fitondrana ihany koa izy ireo. Ny iray tonga teo amin’ny fitondrana rehefa avy nanongam-panjakana ary ny iray kosa nofidiam-bahoaka. Mipetraka ihany koa izany ny fanontaniana hoe: iza amin’izy ireo no efa nanankinan’ny vahoaka Malagasy ny hoaviny? Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ihany koa izy ireo dia samy nanana ny nampiavaka azy. Ny iray dia niavaka tanteraka tamin’ny fampiasany ny mpitandro ny filaminana mba hifehezany vahoaka. Nampalaza azy ihany koa ireo fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena. Ireo mpiara dia taminy aza moa dia nilaza fa tsy maintsy natao izany noho ireo sazy nomen’izao tontolo izao ny fitondrany vokatry ny fanonganam-panjakana izay nataony. Fa ny tena nampiavaka azy dia ny fametrahana ny kolotsain’ny fandrobana sy ny tsy fanatanterahana ny baiko izay omen’ny manamboninahitra ireo miaramila hoentiny.
Ny faharoa kosa anefa dia niezaka nanala ireo sazy izay nomen’izao tontolo izao an’i Madagasikara tao aorian’ny fandraisany ny fitondrana. Isan’ny vokatra goavana azony tamin’izany ny fahazoan’I Madagasikara famatsiambola nitentina 10 lavitr’isa dolara tany Paris. Teo ihany koa ny fametrahana ireo foto-drafitrasa fototra toy ny toho-drano, ny làlana ary indrindra ny fanafoanana ny fahatapahan-jiro vokatry ny tsy fahampian’ny herinaratra novokarina.
Amin’izao dia samy nilokaloka izy roa tonta fa hanandratra ny firenena. Saingy ny fanontaniana mipetraka farany dia ny hoe: ny olona avy namotika ny firenena ve mbola azo homena fitokisana fa hanarina ity nosy ity indray? Ary ny olona tsy nikely soroka mba hampisandratra ny firenena teo anivon’izao tontolo izao ve mbola mendrika ny homena fitokisana. Iza amin’izy roa ireo ary izany no tena mampihomehy araky ny fitenin’ny tanora?

MAHEFA RAKOTOMALALA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis

*