TwitterFacebook

Fahamatorana izao no ilaina

Be loatra ireto kandidà milaza ny hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Ny betsaka amin’izy ireo mantsy dia mihevitra fa fantatr’olona satria efa nitabataba nanao fitokonana na efa nisehoseho teny amin’ny haino aman-jery teny matetika na efa nitantana teo anivon’ny governemanta ka mihevitra fa manana vintana ny handresy, farafaharatsiny hahazo vato misimisy mba ho amidy amin’ny fihodinana faharoa satria hoe “manana vahoaka”. Tsy dia mahagaga loatra izany satria fomba fiady daholo amin’ny politika. Saingy ny fahamaroan’ny kandidà tahaka izay dia fambara fa mbola betsaka ny tsy fahamatorana eo amin’ny fanaovana politika sy ny resaka demokrasia eto amintsika. Any amin’ireo firenen-dehibe dia azo isaina amin’ny rantsan-tànana ireo kandidà ary ny ankamaroany dia ao anaty antoko efa manana y toerany eo amin’ny sehatra politika daholo ary manana sy manohana hevitra tokana na maromaro, tsy miovaova ary matotra. Misaraka tsara any amindry zareo ny atao hoe hery ankavia na manana hevitra mirona kokoa mankany sy ny hery ankavanana rehetra, ny mpiaro ny tontolo iainana, ny antokon’ny miasa, sns. Eto amitsika dia tsy mba misy mihitsy hevitra mazava ahazoana manavaka ireo kandidà sy hametrahana azy eto amin’ny endrika politika. Ny eto amintsika mantsy dia tsy mba ny hevitra no isafidianana fa tsangan’olona na dia tsy manana traikefa loatra na tsy misy mihitsy aza. Soa ihany fa efa manomboka tonga saina kely ihany ra-Malagasy ankehitriny. Asa angaha raha izay no lesona tsara mba notsoahina tamin’ireo krizy lavareny fa hita ho efa maro ireo manosika any amin’ny adin’ny hevitra fa tsy adin’ny olona ankehitriny. Mazava ho azy fa misy ireo tsy dia mankasitraka loatra izany satria tsy mba manana atolotra loatra rehefa fifanazavana hevitra no resahina fa havanana kosa amin’ny resabe fiantsiana olona. Rehefa mijery ireo kobaka am-bava fanaon’ny filohan’ny tetezamita teo aloha mba hamitahana vahoaka dia mahatsiaro leo mpanao politika tanteraka. Indrindra rehefa miahiahy fa ho korontana indray no ho tohin’ny fifidianana ho avy. Mitady fahamatorana sy fahendrena avy amin’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Izany no ilain’ity firenena ity mba ahazoany manamafy ny fampandrosoana efa manomboka hita taratra amin’izao fotoana izao.

NIRINA RAMANANTSOA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis

*