TwitterFacebook

“Efa manonga l’éscalier”

Izay maharitra vadin’andriana, ny valàla tsy azo raha tsy handriana ilika. Maro ireo ohabolana efa nampiasain’ny Ntaolo mba ilazana fa mila faharetana vao mahazo ny soa. Ary tsy vitan’ny faharetana fotsiny ihany fa mila miasa fa tsy miandry ny hafa na ny mpitarika fotsiny. Io faharetana io no tsy ampy amintsika Malagasy ankehitriny. Vao efa-taona monja no niala tamin’ny krizy faran’izay lalina ny firenena dia efa mieritreritra fahagagana sahady, mieritreritra fiainana tahaka ny an’ireo mponina any amin’ny firenena mandroso. Mandeha tsikelikely nefa ny zava-drehetra, toy ny fambolena eny antanimbary ihany. Asaina aloha ny tany, afafy ny masomboly, miosy, manetsa, miava, ary efa volana maromaro vao mijinja. Na dia maika sy matin’ny hanoanana aza ny mpamboly dia ireo no dingana tsy maintsy lalovana. Ny mampalahelo dia sarotra ho antsika Malagasy ny mifananatra sy mifanazava ny maha-zava-dehibe ny fiaretana. Mpamosavy tsy masina an-taniny hoy ny fitenenana. Asa raha ny vahiny angamba no miteny hoe mila maharitra ary lanjalanjaina tsara manoloana ny zava-misy ny fangatahana atao, toy izay nolazain’ny solotena maharitry ny Tahirim-bola iraisam-pirenena eto Madagasikara, andriamatoa Patrick Imam. Filamatra manerana an’i Afrika amin’izao fotoana izao i Madagasikara manoloana ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fitomboan’ny harin-karena faobe na PIB. Afa-po tanteraka amin’ny fitondrana Rajaonarimampianina izy ireo na dia, mazava ho azy, misy foana ary ny indro kely sy ny fanatsarana azo atao sy tokony atao. Ny tena mahavaky vava ireo manam-pahaizana vahiny ireto dia ny nahavitantsika nanao ny fanatsarana na dia maro aza ireo olana sedraina toy ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fanakorontanana politika samihafa. Tsy mitsahatra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa lehibe sy moderina ary mbola maro ihany koa ireo izay vao manomboka ny fanamboarana. Eo am-piovana endrika tanteraka i Madagasikara. Efa mandeha ny fampandrosoana na dia mbola tsy ampy aza fa ny tena zava-dehibe dia mizotra makany amin’ny tokony ho izy ny lalantsika. Efa manonga l’escalier, comme le dit si bien le titre d’une célèbre chanson de Wawa.

Nirina Ramanantsoa

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis

*