TwitterFacebook

Aoka hahay handini-tena ny madinika

36 no isan’ireo kandidà, azo isaina amin’ny rantsan-tànana ireo azo lazaina fa mety hahazo vato mihoatra ny 5%, ary latsaky ny dimy ireo tena miady ny lohany. Iray ihany anefa ny seza hiadivana, izany hoe hisy kandidà 35 ho resy. Misy ireo efa mahalala fa isan’olona sy manabe isa fotsiny amin’ity fifidianana ity, ao indray ireo mihevitra fa hahazo 1, 2 na 3% dia mihevitra ny “hivarotra” izany vato izany mba ho takalon’ny sezana minisitra, na farafaharatsiny mpanolon-tsaina manokana na loholona rehefa rhatrizay ka lany ny iray amin’iretsy “favoris” izay ho tohanana. Raha fehezina, resaka seza no mampiolomay ireto mpanao politika malagasy ireto, efa volana maromaro na an-taonany mihitsy aza izay. Ary rehefa miresaka seza dia tombontsoa izany no dikany, fa adala izay mihevitra ireo mamafy vola miliara maro hanaovana hetsika etsy sy eroa, hanofana angidimby sy hanaovana serasera samihafa dia hanasoa vahoaka sy firenena maimaimpoana no tanjony. Ary ny olona toa an’i Andry Rajoelina izay efa nigoka ny hamamin’ny atao hoe seza no tena vonona hisotro ny aleoko maty, mba handresena amin’ny 7 novambra. Hita miharihary rahateo fa nampidi-bola ny fitantanana ny tetezamita, raha ny fanehoana hery izay ataony isaky ny fitetezam-paritra no jerena. Avy aiza tokoa moa ny volan’i Andry Rajoelina? Fanontaniana tsy ho voavaly amin’izao fotoana izao aloha izany, indrindra raha toa lany tokoa ny lehilahy. Misy mihitsy aza ireo milaza fa ny mba tsy hivalian’izany fanontaniana izany mihitsy no mahamaika azy sy ireo niara-nihosina taminy hakana ny fitondrana, hiarovan-tena. Tokony handinika sy hamakafaka ary handray fanapahan-kevitra noho izany ny Malagasy rehetra sokajiana ao anatin’ilay hoe “madinika”. Ny atao hoe madinika dia tsy ireo mahantra na sahirana ihany akory, fa ireo rehetra izay mety iharan’ny tsindrihazolena. Tombontsoa sy fitiavan-tseza no anaovana politika, ka mahatonga ny sasany tsy menatra mamadika palitao tsotra izao.

NIRINA RAMANANTSOA

4 commentaires

  1. loft Mariana Repondre

    Tô tsy volany babanao! izy rery ngahy candidat mandny vola akeo! Vola ambatany io oh! Kou reha tsy faly nizay dia mamonoa tena hihi! Andry Hatramny farany! L’importance ici ce que notre pays sort de cette misère peut importe l’argent qu’il dépenses au Campagne électorale !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les elements en (*) sont requis